Hur funkar det om mitt barn bedöms behöva fysisk vård?